بیش از هزار و 500 نفر در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا از آموزش های مهارتی بهره مند شدند


محمد الازمنی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا از ارائه آموزش های مهارتی به هزار و 592 نفر در 12 ماهه سال 98 خبر داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا ، محمد الازمنی رئیس مرکز گفت: این مرکز در بخش دولتی در سال گذشته به هزار و 373 نفر آموزش های مهارتی ارائه کرده که این آموزش ها در قالب 57 حرفه آموزشی برای گروه های هدف، اعم از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان، آسیب دیدگان اجتماعی و زنان سرپرست خانوار،شاغلین بنگاه های اقتصادی، افراد دارای معلولیت ،سربازان وظیفه، زنان خانه دار ، معتادین بهبود یافته و متقاضیان مهارت آموزی اجرا شده است.
الازمنی افزود: در خوشه صنعت 879 نفر دوره، در خوشه خدمات 184 نفر دوره و در خوشه فرهنگ و هنر55 نفر دوره و در خوشه کشاورزی 255 نفر دوره عملکرد آموزشی این مرکز در بخش دولتی بوده است .
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا در ادامه گفت: عملکرد آموزشگاه های آزاد شهرستان آق قلا در سال 98، 219 نفر در حوزه های خدمات و صنعت آموزش های مهارتی را کسب کردند که از این تعداد 171 نفر زن و 48 نفر مرد بوده است.
الازمنی همچنین بیان کرد: در مجموع بخش دولتی و خصوصی در سال گذشته هزار و 636 نفر موفق به دریافت گواهینامه شدند که از این تعداد هزار و 523 فقره گواهینامه مربوط به بخش دولتی و 113 فقره مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی در پایان افزود:تعداد مهارت آموختگان حوزه مهارت آموزی در محیط کار واقعی ۱۷۵ نفر و تعداد اشتغال یافتگان ثبت شده در سامانه رصد ۷۳ نفر می باشد.
 
تعداد بازدید کل :‌309
سه شنبه 30 دی سال 1399
مصادف با 1442/06/05 هجری قمری
مصادف با 2021/01/19 میلادی

: مناسبت امروز
-