نیاز سنجی آسیب دیدگان اجتماعی با هدف توانمندسازی بانوان در شهرستان آق قلا اجرا گردید


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا ، الازمنی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا در این جلسه گفت: در راستای ارتقاء سطح دانش، آگاهی، توانمندی های افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و مقابله با مسائل فردی و اجتماعی، آموزش های مهارتی می تواند در کاهش این آسیب ها کمک شایانی کند.
مرزنکلاته رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان آق قلا گفت: با توجه به اهمیت آموزش های مهارتی و نیز توانمندسازی بانوان، نیاز سنجی برای کلیه بانوان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ه) اجرا می شود تا از آموزش های مهارتی برخوردار شوند.
 
تعداد بازدید کل :‌435
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-