جلسه نیازسنجی دوره های آموزشی برای ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان برگزار شد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا، محمد الازمنی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا اظهار کرد: در راستا اجرای طرح شهید شوشتری و با هدف توانمندسازی بانوان، خصوصا در حوزه مناطق حاشینه نشین و سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان آق قلا جلسه ای با معتمدین محلات تازه آباد و کل آباد شهرستان در خصوص نیازسنجی دوره های آموزشی برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی دوره های آموزشی ، مقرر گردید بعد از اعلام نیازسنجی توسط معتمدین، دوره های آموزشی برای جامعه هدف برگزار گردد.
 
تعداد بازدید کل :‌469
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-