فاز سوم نیاز سنجی آموزشی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی در واحدهای صنفی آغاز شد


به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا، محمد الازمنی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا اظهار کرد: نقش مهارت آموزی در کسب و کار و بنگاه های اقتصادی حائز اهمیت است و خواستار تعامل هر چه بیشتر و هم افزایی در اجرای این طرح شد.
وی در ادامه بیان داشت: هدف از اجرای این طرح آشنایی با محیط کسب و کار و آماده سازی مهارت آموز برای ورود به عرصه مهارت آموزی و اشتغال می باشد.
وی خاطر نشان کرد: لزوم همراهی صنف های مهارتی برای نهادینه شدن طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی نقش مهمی در اشتغال زایی و رفع مشکل بیکاری دارد که انتظار می رود افزایش تعامل و همکاری را در این حوزه شاهد بوده و بتوانیم زمینه ساز توسعه فرصت های شغلی در شهرستان شویم.
 
تعداد بازدید کل :‌440
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-