بازدید مدیران کل آموزش فنی وحرفه ای و آموزش و پرورش استان گلستان از کارگاه های آموزشی شهرستان آق قلا


به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان : سیدعلیرضا حسینی طلب مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان گلستان و احسان گوهری راد مدیرکل آموزش وپرورش این استان از کارگاه های آموزش زنان سرپرست خانوار و کارگاه های کارودانش شهرستان آق قلا بازدید بعمل آوردند

بنا براین گزارش : این بازدید که با حضور کارشناسان اداره کل آموزش و پرورش استان ، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان آق قلا وسرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان آق قلا صورت گرفت مشکلات آموزشی دوره های زنان سرپرست خانوار و حرفه های شاخه کارودانش مورد بررسی و تحلیل قرارگرفت

 
تعداد بازدید کل :‌464
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-