فرماندار شهرستان آق قلا: جوانان مهارت یاد بگیرند، شغل یاد بگیرند و سعی کنند کارآفرین باشند.‏


رئیس، کارکنان و مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا همزمان با هفته ملی مهارت، با فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

هیوه چی فرماندار شهرستان آق قلا در نشست صمیمی با رئیس، کارکنان و مدیران آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای گفت: مهارت آموزی، مهارت اندوزی، کارآفرینی و اشتغال زایی جوانان و اقشار نیازمند کار، از جمله عوامل تفکیک ناپذیر هستند که جهت بهبود وضعیت بایستی برنامه ریزی شوند.

هیوه چی تصریح کرد: در شرایط کنونی نیاز به اشتغال، نیاز ملموس خانواده ها بوده و بایستی دستگاه های مرتبط از جمله آموزش فنی و حرفه ای در خصوص آموزش مهارت آموزی برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال هدف گذاری کرده و در راستای اهداف مشخص گام های موثری بردارد.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه گفت: برای ارتقاء بهره وری، باید فرهنگ کار را تقویت کنیم و بایستی در راستای توانمندسازی نیروی کار و مدیران توانمند گام برداریم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای می تواند در این زمینه بسیار موثری باشد.

در پایان خدانظری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان آق قلا  اولین کتابچه تهیه شده مهارت آموختگان اشتغال یافته بانوان شهرستان آق قلا را تقدیم فرماندار نموده و فرماندار نیز از کارکنان، مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد بمنظور گسترش آموزش های مهارتی و توانمند نمودن افراد فاقد مهارت، تقدیر بعمل آورد. 
تعداد بازدید کل :‌1165
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-