برگزاری کارگاه آموزش فنی و حرفه ای، اقتصاد مقاومتی، مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی در شهرستان آق قلا


بمنظور شناسائی و فراخوان آموزش دیدگان آموزش های فنی و حرفه ای (اشتغال مهارت آموختگان) از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای غواص شهرستان آق قلا، کارگاهی تحت عنوان ارائه آموزش های فنی و حرفه ای، اقتصاد مقاومتی، مشاغل خانگی و طرح های صنایع تبدیلی با همکاری ناحیه مقاومت بسیج سازندگی شهرستان برگزار گردید. خدانظری رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهدای غواص شهرستان آق قلا ضمن معرفی آموزش های فنی و حرفه ای و تأثیرات آن در زندگی روزمره و آینده سازی شغلی فرزندان، گفت: در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل که مقام معظم رهبری مطرح نمودند، موضوع فراگیری مهارت باید در محور اصلی سبد آموزشی خانوار  قرار گیرد . وی در ادامه اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای در وهله اول توانمند سازی  و ورود به بازار کار را برای افراد مهیا نموده و در گام بعدی باعث ارتقاء وضیعت اقتصادی و معیشتی خانوار خواهد شد.
تعداد بازدید کل :‌1131
شنبه 29 شهریور سال 1399
مصادف با 1442/02/01 هجری قمری
مصادف با 2020/09/19 میلادی

: مناسبت امروز
-